Youth for Climate Justice Slovenia

Kdo smo Mladi za podnebno pravičnost in za kaj se borimo?

Mladi za podnebno pravičnost smo gibanje več sto posameznikov iz celotne Slovenije, ki naslavlja vsesplošno okoljsko krizo z razkrivanjem njenega vzroka – sistema, ki sloni na večnem izkoriščanju narave in sočloveka.

S kreativnimi direktnimi akcijami, povezovanjem skupnosti, pritiskom na odločevalce in izpostavljanjem dobrih praks opozarjamo na neaktivnost odločevalcev in na njihove uničujoče politike. Če začnemo ukrepati tukaj in zdaj, še obstaja možnost, da posledice podnebnih sprememb preprečimo ali pa jih vsaj omilimo!

Želimo in borimo se za življenje na čistem planetu – za vse!

Who are Youth for Climate Justice and what are we fighting for?

Youth for Climate Justice is a movement of hundreds of individuals from all over Slovenia, addressing the overall environmental crisis by revealing the real reason behind it – a system based on the limitless exploitation of nature and the fellow man.

With concrete actions, connecting communities and stakeholders, pressuring decision-makers and highlighting good practice cases, we draw attention to the passiveness of decision-makers and their devastating policies. If we take action here and now, there is still a chance for the consequences of climate change to be avoided or at least mitigated!

We demand and fight for life on a clean planet – for everyone!